Mengapa NFCP ?

Memangkin Pertumbuhan Ekonomi Masa Hadapan


Menangani isu-isu yang menghalang ketersediaan kesalinghubungan digital yang berkualiti tinggi dan mampu milik secara meluas

Menyokong keperluan Negara pada masa hadapan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh perkhidmatan / teknologi baharu

Memperjelaskan hala tuju strategik bagi menyokong ekonomi digital dan penggunaan teknologi masa hadapan

Apakah itu NFCP?

Satu inisiatif bagi menyediakan kesalinghubungan digital yang mampan, menyeluruh, berkualiti tinggi dan mampu milik bagi kesejahteraan Rakyat dan kemajuan negara.

 


Perjalanan NFCP


Peta Jalan NFCP


Lembaran Fakta NFCP

 

Strategi NFCP


Menguruskan dana untuk NFCP dari pelbagai sumber dengan berhemah dan lestari (sustainable), dan menggunakan dasar-dasar dan instrumen-instrumen kawal selia yang berkaitan, di mana perlu


    Pelan Tindakan

 1. Penilaian tentang mekanisma pembiayaan yang sesuai

 2. Menyokong akses kepada perkhidmatan jalur lebar yang lebih meluas dengan menilai dan menggalakkan komponen yang dikenalpasti

 3. Kajian semula rangka kerja Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS)

 4. Menambahbaik peruntukan persaingan sedia ada dan instrumen perundangan seperti Kod, Standard dan lain-lain di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

MengOptimumkan pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital di seluruh negara, dan menyelesaikan kekangan-kekangan yang berkaitan


    Pelan Tindakan

 1. Menangani isu pemerolehan tapak / hak laluan (RoW)

 2. Menaiktaraf infrastruktur sedia ada dan menambahbaik penyediaan infrastruktur baharu

 3. Menggalakkan perkongsian infrastruktur

 4. Mengoptimum peruntukan spektrum

 5. Memudahcara perkhidmatan / teknologi masa hadapan

 6. Pengukuran kelajuan / kualiti perkhidmatan jalur lebar yang efektif

 7. Menggalakkan persaingan dan memacu pelaburan (bagi aktiviti-aktiviti utama yang strategik)

 8. Kajian semula strategik pasaran komunikasi

Menghubungkan Rangkaian serantau dan antarabangsa dengan rangkaian domestik secara meluas


   Pelan Tindakan

 1. Menggalakkan pelaburan dalam kabel dasar laut dan penyediaan pusat pendaratan di Malaysia. Menambahbaik kesalinghubungan kabel dasar laut antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak secara signifikan.

Meningkatkan kesalinghubungan di sektor-sektor sosio-Ekonomi berimpak tinggi seperti pendidikan, pertanian dan penjagaan kesihatan, perusahaan kecil dan sederhana serta kawasan kurang liputan


    Pelan Tindakan

 1. Menggalakkan pertumbuhan yang seimbang di semua negeri

 2. Inisiatif-inisiatif spesifik untuk Sabah dan Sarawak

 3. Penggunaan teknologi yang bersesuaian untuk memastikan liputan jalur lebar seluruh negara yang menyokong keperluan sektor-sektor sosio-ekonomi berimpak tinggi seperti pendidikan, pertanian dan penjagaan kesihatan (healthcare), perusahaan kecil dan sederhana serta kawasan kurang liputan

 4. Memastikan ketersediaan rangkaian gentian optik untuk kawasan-kawasan utama seperti sekolah, hospital, perpustakaan, balai polis dan pejabat pos

Sasaran NFCP


Pakej permulaan jalur lebar talian tetap pada kadar 1% Pendapatan Negara Kasar (PNK / GNI) menjelang tahun 2020

Ketersediaan kelajuan Gigabit di kawasan perindustrian terpilih menjelang 2020 dan ke semua Ibu Negeri menjelang tahun 2023

100% premis di Ibu Negeri dan kawasan berimpak tinggi terpillih tersedia dengan capaian minima 500Mbps menjelang tahun 2021

20% premis di kawasan pinggir bandar dan luar bandar tersedia dengan capaian sehingga 500Mbps  menjelang tahun 2022

Rangkaian gentian optik meliputi 70% sekolah, hospital, perpustakaan, balai polis dan pejabat pos menjelang tahun 2022

Kelajuan purata 30Mbps di 98% kawasan berpenduduk menjelang tahun 2023

Penambahbaikan kepada liputan perkhidmatan mudah alih di sepanjang lebuhraya Pan Borneo (setelah selesai pembinaan)Terkini tentang NFCP


2019

Januari

 • Pelaksanaan projek rintis Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) oleh Tenaga Nasional Berhad di Jasin, Melaka pada 8 Januari 2019. [Berita rasmi] [Gambar] [Video]

Februari

 • Pelancaran projek rintis pasaran syarikat YTL Communications dan Facebook Terragraph di bandar Georgetown, Pulau Pinang pada 18 Februari 2019. [Berita rasmi] [Gambar]

April

 • Majlis Pelancaran Perasmian Pameran 5G Malaysia oleh Perdana Menteri, YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad di Kompleks Perbadanan Putrajaya pada 18 April 2019. [Berita rasmi] [Gambar] [Video]

 • Forum Digital Outlook Series 2019 telah dijalankan pada 19-20 April 2019 bertempat di Kompleks Perbadanan Putrajaya, bersempena dengan pelancaran Pameran 5G Malaysia. [Perincian]

Mei

 • Bengkel Pemantapan Infrastruktur Digital Negara telah diadakan pada 8-9 Mei 2019. [Perincian] [Gambar]​

 • Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama MCMC telah mengadakan mesyuarat bersama Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif syarikat-syarikat telekomunikasi utama negara pada 11 Mei 2019, bagi membincangkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Pulau Pinang. [Berita rasmi] [Gambar]

Jun

 • MCMC alu-alukan komitmen TM dalam penyelesaian perkhidmatan Streamyx untuk pastikan tiada pengguna terpinggir dalam era digital yang sedang pesat berkembang. [Berita Rasmi]​

Julai

 • Panggilan Untuk Kerjasama Dalam Projek Demonstrasi 5G. [Berita Rasmi]

 • ​Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Kedah pada 4 Julai telah diadakan untuk membincangkan tentang Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) dan kerjasama bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kedah. [Gambar]​

 • ​Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Pahang pada 5 Julai telah diadakan bagi membincangkan tentang meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]​

 • Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Negeri Sembilan pada 19 Julai telah diadakan bagi membincangkan tentang peningkatan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]​

 • Pertemuan susulan ​​​Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Negeri Sembilan pada 23 Julai telah diadakan bagi membincangkan potensi jalinan kerjasama untuk meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]​

 • Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Selangor pada 24 Julai telah diadakan bagi membincangkan tentang Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]​

 • Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Perlis pada 26 Julai telah diadakan bagi membincangkan kolaborasi dengan kerajaan negeri tentang peningkatan capaian Internet  menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]

 • ​Pengerusi MCMC Al-Ishsal Ishak telah melancarkan Ujian Lapangan Berkelompok 5G Secara Langsung yang pertama di Malaysia pada 26 Julai di Ibu Pejabat Celcom, Petaling Jaya. [Gambar]

 • ​Majlis Penyerahan Laporan Separuh Penggal Pasukan Petugas 5G Kebangsaan pada 29 Julai kepada YB Gobind Singh Deo. [Gambar]

 • ​Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Terengganu telah diadakan pada 31 Julai bagi membincangkan tentang peningkatan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]

Ogos

 • Sesi perbincangan diketuai oleh Pengerusi MCMC bersama Naib Ketua Pegawai Eksekutif Proton Holdings Bhd dan pegawai-pegawai kanannya di ibu pejabat MCMC pada 1 Ogos. Antara intipati perbincangan termasuklah kes-kes kepenggunaan berkaitan tentang 5G untuk Proton. [Gambar]

 • Sesi taklimat bersama Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Johor telah diadakan pada 5 Ogos bagi membincangkan tentang Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]

 • Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Kelantan telah diadakan pada 7 Ogos mengenai jalinan kerjasama kerajaan negeri bagi meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]

 • Pertemuan susulan Pengerusi MCMC bersama Ketua Menteri Melaka telah diadakan pada 9 Ogos bagi membincangkan potensi jalinan kerjasama di antara kedua-dua pihak mengenai capaian Internet di negeri itu menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP), penambahbaikan kepada infrastruktur telekomunikasi dan gentian optik serta penubuhan jawatankuasa untuk memantau pelaksanaan NFCP di Melaka. [Gambar]

 • ​Sesi taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Wilayah Persekutuan telah diadakan pada 16 Ogos mengenai jalinan kerjasama bagi meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Gambar]

 • Sesi perbincangan Pengerusi MCMC bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia telah diadakan pada 17 Ogos pada sebuah sesi taklimat mengenai jalinan kerjasama dan penglibatan Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFC), pembangunan infrastruktur digital, teknologi 5G serta pemantapan sektor pos dan kurier di seluruh negara. [Gambar]

2018

Mei

 • YB Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tuan Gobind Singh Deo mengumumkan inisiatif kerajaan iaitu “kelajuan dua kali lebih pantas, pada separuh harga”.

Oktober

 • YB Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tuan Gobind Singh Deo mengumumkan sasaran awal untuk Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). [Ucapan Menteri]

 • Cyberjaya dan Putrajaya akan dijadikan kawasan ujian rangkaian untuk percubaan rangkaian 5G bermula November 2018 sehingga 31 Oktober 2019, seperti yang diumumkan oleh YB Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

 • Perundingan Industri dengan pemegang lesen MCMC tentang draf NFCP telah dijalankan di Hotel Marriot, Putrajaya pada 29 Oktober 2018. Maklumbalas yang diterima hasil daripada perundingan ini akan diambilkira untuk mempertingkatkan objektif-objektif NFCP. [Dokumen]

November

 • MCMC menerbitkan panggilan untuk menyertai ujian rangkaian 5G. [Pengumuman]

 • Pembentukan Pasukan Petugas 5G di kalangan MCMC, pemain-pemain industri, pembekal-pembekal teknologi, agensi-agensi kerajaan, pihak akademik dan pihak berkepentingan yang lain. [Berita rasmi]

Muat Turun


Laporan Perundingan Industri Deraf NFCP 

- Muat naik 29 Mac 2019

Sesi Perundingan Industri Deraf NFCP 

- Muat naik 14 Jan 2019