Bengkel Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Digital Negara


Bengkel Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Digital Negara diadakan pada 8 dan 9 Mei 2019 di Ibu Pejabat Lama MCMC, Cyberjaya.

 

TOPIK DAN SUBTOPIK UNTUK PERBINCANGAN KUMPULAN

 

Topik 1

A. Keperluan untuk menjadikan NFCP sebagai pelan rujukan utama bagi pembinaan infrastruktur digital negara di bawah dokumen perancangan (RFN, RS, RT, dsb.)

B. Cadangan semakan semula garis panduan sedia ada berkenaan perancangan infrastruktur, pembinaan menara dan struktur bangunan.

C. Perancangan pelaksaaan inisiatif NFCP oleh MCMC.


 

Topik 2

A. Cadangan kelulusan menyeluruh (blanket approval) bagi semua pembangunan infrastruktur komunikasi di bawah NFCP.

B. Penggunaan platform OSC secara terus oleh operator telekomunikasi bagi urusan permohonan permit dan / atau pemajuan– (untuk semua projek NFCP yang ditentusah oleh MCMC).

C. Keperluan dan syarat-syarat di peringkat PBT dan pihak berkuasa lain.

D. Keperluan hak milik, sekatan dan guna tanah.

 

Topik 3

A. Keperluan hak laluan dan syarat-syarat perlu di peringkat agensi (Persekutuan dan Negeri) /negeri/PBT.

B. Pelaksanaan syarat berhubung deposit/ wang cagaran yang lebih efektif.

C. Makluman data pemetaan utiliti oleh pihak JUPEM.

 

Klik untuk Agenda